/ 1 نظر / 12 بازدید
♥♥♥ Romantic - تـنـهــای اول ♥♥♥

بـلافـاصـله پـس از مـرگـم ، مـرا بـه خــآکــ نـَـسپـآریــد !!! دوسـتـآنـَـم عـــآدَت دارنــد کـه ، دیــر بــیـآینــد !!! **** سـال نــ93ــو مبـارک بـهتـرین ها را بـرای شـما آرزومنـدم...